Disclaimer


Algemene voorwaarden:

Op deze website en producten of diensten die u aanschaft via deze website zijn  Algemene Voorwaarden van toepassing.

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieƫn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Fotonz. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat Fotonz een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Fotonz daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via dit formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. U kunt hier lezen hoe wij met uw privacy omgaan.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Fotonz (www.fotonz.nl):

Het is u niet toegestaan de website van Fotonz of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van otonz, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiĆ«le delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Fotonz:

De naam Fotonz mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor toestemming is verkregen, men mag ten allen tijden linken naar deze website met Fotonz in de titel. Indien u de naam Fotonz gebruikt op uw site mogen wij verdere stappen overwegen aangezien deze naam beschermd is.

Gebruik website:

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Fotonz sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Fotonz. Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven middels ons contact formulier.